Samarbejde med Gildhøj Privathospital

Vi har tæt kommunikation mellem fysioterapeuter og læger på Gildhøj Privathospital ved genoptræning af patienter fra Gildhøj Privathospital:

Hvis patient vælger at blive genoptrænet hos os, skriver den pågældende læge fra Gildhøj Privathospital en kort genoptræningsplan i journalen, og så giver lægen journalen til patienten eller sender journalen på sikker mail til os.

Vores fysioterapeuter kontakter henvisende læge på Gildhøj Privathospital pr. mail, hvis ”normalt” genoptræningsforløb ikke kan følges, i forhold til de retningslinjer, som lægen har skrevet i genoptræningsplan, eller hvis fysioterapeuten vurderer, at patienten afviger fra ”det normale” ved f.eks. tests, palpation eller inspektion.

Hvis lægen, fysioterapeuten eller begge fagpersoner ikke mener, at problemet kan løses ved kommunikation pr. mail, kan fysioterapeuten se på en liste, hvornår henvisende læge er i ambulatoriet på Gildhøj Privathospital, og booke en tid med den pågældende patient i et lokale ved Gildhøj Privathospitals indgang 2. Inden behandlingen i det pågældende lokaler udføres, kontakter fysioterapeuten den pågældende læge pr. mail, og lægen bekræfter, at lægen kan afsætte få minutter til at tilse patienten i behandlingsrummet, og i samråd med fysioterapeuten og patienten aftale det videre forløb.