Ergotrainer på klinikken

 

Ergo Traineren har vundet stort indpas grundet det store behov for vægtaflastet træning og er langt det mest alsidige vægtaflastningssystem på markedet. Den kan bruges i alle stadier af genoptræningsforløbet, lige fra den akutte til den vedligeholdende fase, og til forskellige områder som f.eks. neurologi og
eliteidræt.

Formål:
Hovedformålet med vægtaflastet træning er, at kunne begynde rehabiliteringen tidligere efter skader og dermed mindske sekundære følger af inaktivitet. Vægtaflastning og faldsikring giver mulighed for at øge dosis (tid og intensitet) hos personer, hvor f.eks. smertetilstande, trætbarhed, risiko for fald og overvægt, er en problemstilling.

Forskning:
Der har igennem mange år været evidens for effekten af vægtaflastet træning, især til personer med apopleksi. I et Cochrane review fra 2017 konkluderes, at gangtempo og distance signifikant øges, sammenlignet med anden fysioterapeutisk gangtræning.
Vægtaflastningens fordele udnyttes i stigende grad til andre målgrupper, hvor nedsat aktivitet er en problemstilling, og de senere år publiceres flere og flere studier på andre målgrupper end den neurologiske. Eksempler herpå er slidgigt, hofte- og knæalloplastikker, hoftefrakturer, skrøbelige ældre, amputation og sport. Der findes ikke reviews på disse områder endnu, men kendetegnende for studierne er, at der opnås en større effekt med vægtaflastet træning, end ved træning uden.

Specifikationer og brug:
Ergo Traineren kan bære personer på op til 200 kg. og aflaste med op til 85 kg. Aflastningen er dynamisk, og personen kan bevæge sig 55 cm op og ned, med en ensartet aflastning. Dette store bevægeudslag er unikt for Ergo Traineren, og gør det muligt at udføre de fleste stationære øvelser med vægtaflastning, herunder
squats, rejse-sætte-sig og hop.

Ergo Traineren:
Ergo Traineren lofthænges i skinne og kan derfor bruges i kombination med næsten al konditionstræningsudstyr og er ikke som de fleste andre vægtaflastningssystemer kun beregnet til brug over løbebånd.
Ergo Traineren er dermed, som den eneste på markedet, i stand til at dække alle nødvendige funktioner i hele genoptræningsforløbet lige fra konditionstræning, balancetræning til styrketræning.

Eksempler på træningsformer:
• Gang/løbetræning på løbebånd
• Trampolin
• Rejse-sætte sig øvelser
• Lunges/squat
• Balanceøvelser på frit gulv herunder træning af ligevægts- og afværgereaktioner, stå på et ben, spille bold og ballon i luft mv.
• Støtte og gangtræning af svære patienter m. fx halvsidige lammelser mv.
• Aktivering og træning af kredsløb og lungefunktion
• Liftning af patient til løbebånd